7.10.16

Lamentazioni. Due epigrammi di Marziale rifatti in dialetto

Lu vinazzu chiù tintu mi fa mesciri,
e tu ti suchi chiddru di Milazzu;
è miegliu xhiauriari la to cicara
ca viviri lurdìa nni chiddra mia.

(Marziale, III, 49 - tradotto e aggiornato da S.L.L.)

Veientana mihi misces, ubi Massica potas:
Olfacere haec malo pocula, quam bibere.”


O Riuòlu, li grana mi finieru:
intra nni mia di vinniri
aiu li riàla ca tu mi facisti.
Chi dici, ti l'accatti?
(Marziale, VII, 16 - tradotto da S.L.L.)

"Aera domi non sunt, superest hoc, Regule, solum,
Ut tua vendamus munera: numquid emis?"

Nessun commento:

statistiche